จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การพัฒนาอย่างยั่งยืน



การพัฒนาที่ยั่งยืนหมายถึง “การตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต” 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น